Openbare Weg

Terminal Trekker op de Openbare Weg

Terminal Trekker op de Openbare weg: wat mag wel en wat mag niet?

Terminal Trekker op de openbare weg
De terminal trekker is een motorvoertuig met beperkte snelheid (MMBS) en een arbeidsmiddel en valt daarmee zowel onder de Wegenverkeerswet als de Arbowet. Een terminal trekker wordt ook wel terminaltruck genoemd en mag, mits goedgekeurd door de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW), gebruik maken van de openbare weg. Voordat een bedrijfsvoertuig gebruik kan maken van de openbare weg moet er een aanvraag bij de RDW worden ingediend voor registratie van het betreffende motorrijtuig met beperkte snelheid (= terminal trekker). De RDW bepaalt of het voertuig voldoet aan alle wet- en regelgeving.

T-Rijbewijs verplicht en bestuurder ouder dan 18 jaar

Naast dat het voertuig geregistreerd moet zijn om te mogen rijden op de openbare weg moet de bestuurder minimaal in het bezit zijn van een T-rijbewijs (= trekkerrijbewijs/tractorrijbewijs). Vanaf 1 juli 2015 mag iedereen – vanaf 16 jaar – die in het bezit is van een T-rijbewijs een terminal trekker te besturen. In de Arbo-wetgeving is echter vastgelegd dat een werknemer die werkt met een terminal trekker minimaal 18 jaar moet zijn.

Bestuurder moet vaardig zijn met Terminal Trekker: volg een training

Een terminal trekker is een heel specifiek hulpmiddel wat gebruikt wordt als onderdeel van het directe arbeidsproces. Voordat iemand met een terminal trekker gaat werken of de openbare weg opgaat is het absoluut noodzakelijk dat de bestuurder geïnstrueerd is over de specifieke kenmerken van een terminal trekker. Een training – in de praktijk – om vaardig en veilig met het voertuig om te kunnen gaan is hierbij een voorwaarde. Een terminal trekker moet altijd veilig en correct aan het verkeer kunnen deelnemen en dus ook beschikken over de juiste uitrustingsstukken en hulpmiddelen. Wat echter (nog) niet wettelijk is voorgeschreven, is dat langzame voertuigen (MMBS), voorzien moeten zijn van een kenteken.

Bekijk het aanbod Tweedehands Terminal Trekkers door AGtrucks.nl

Overzicht van nieuwe en gebruikte Terminal Trekkers

 Open PDF
Back to top