Eisen

Eisen aan een Terminal Trekker

Eisen aan de Terminal Trekkers

Eisen aan de Terminal Trekker
De wet omschrijft kort waaraan een MMBS (langzaam voertuig) moet voldoen. Reden voor een niet erg uitgebreide omschrijving in de wet is dat bedrijfsvoertuigen, waaronder dus terminal trekkers, over het algemeen op eigen bedrijfsterreinen worden gebruikt.

Wettelijke verplichting

Bij bedrijfsterminals van overslag- en transportbedrijven is het werken met een terminal trekker niet meer weg te denken. Er komen immers steeds meer goederen die vervoerd en overgeslagen moeten worden. Jaarlijks gebeuren er nog veel ongelukken op bedrijventerreinen waar met terminal trekker wordt gewerkt, waarbij zelfs mensen om het leven komen. Vandaar ook dat er bijvoorbeeld in de wet op de Arbeidsomstandigheden verplichtingen opgenomen zijn voor het mogen werken met een terminal trekker. In de Arbowetgeving is vastgelegd dat de minimum leeftijd van een werknemer die werkt met een terminal trekker 18 jaar is en dat deze moet beschikken over een aantoonbare opleiding om met een terminal trekker te mogen werken. Daarnaast staat al voorwaar voor de trekker vermeld dat deze in goed staat moet zijn.

Terminal Trekker gebruiken op eigen terrein

Een eigen terrein moet volledig afgesloten zijn en kan uitsluitend onder begeleiding of onder instructie van een medewerker betreden worden. Is dit niet het geval en is bijvoorbeeld sprake van een openstaand hek wat na werktijd wordt afgesloten, dan is het begrip openbare weg van toepassing. In de wet echter is alleen een artikel opgenomen over dat het toegestaan is om een korte afstand af te leggen over de openbare weg. Er staat nergens iets over hoe lang die korte afstand is. Het wel of niet in overtreding zijn hangt af van hoe de controlerende instanties – de politie – de regels interpreteert.

Terminal Trekker op de openbare weg rijden

Zodra een terminal trekker op de openbare weg komt moet het zogenaamde bedrijfsvoertuig wel voldoen aan de eisen zoals omschreven in het voertuigreglement. Een afgeknotte driehoek, zoals ook op landbouwvoertuigen die gebruik maken van openbare weg, en markeringsverlichting zijn daarbij vereist. Net als dat het motormanagement zo wordt aangepast dat het voertuig maximaal 25 kilometer per uur kan rijden.
In dit reglement staat onder meer beschreven waaraan het voertuig minimaal moet voldoen om op de openbare weg te mogen rijden. Denk hierbij aan spiegels, zicht en verlichting. Ook de afmetingen van het voertuig en van de aanhanger zijn aan regels gebonden; evenals de voertuigmarkering en de lading van de eventuele aanhanger.
Daarnaast schrijft de wet voor wat de maximale aslasten mogen zijn en worden er voorwaarden gesteld aan koppelingen en remsystemen van een aan een MMBS (lees: terminal trekker) gekoppelde aanhangwagen of oplegger. Ook voor de aanhanger of oplegger is voorgeschreven welke markeringen moet zijn aangebracht om op de openbare weg te mogen rijden.

Opleiding

Verschillende instituten bieden trainingen en opleidingen aan voor bedrijven die hun werknemers willen (= moeten) scholen voor het mogen en kunnen werken met terminal trekkers. Aan chauffeurs van terminal trekkers worden hoge eisen gesteld om veilig en verantwoord te kunnen werken. belangrijk is dat chauffeurs op de hoogte zijn van de meest recente veiligheidseisen conform de Arbowetgeving en daarvoor een goede opleiding c.q. instructie hebben gehad. De opleiding worden veelal in company gegeven met als voordeel dat deze helemaal kan worden afgestemd de wensen van de werkgever. De opleidingen bestaan altijd uit zowel een theorie- als ene praktijkgedeelte.
Onderdelen van de opleiding en instructie zijn:

  • Arbowetgeving
  • Veiligheidsinstructies
  • Voor- en eindcontrole
  • Bediening Aan- en afkoppelen
  • Laden, lossen en verplaatsen
  • Stabiliteit
  • Onderhoud en storingen
  • Noodprocedures
  • Bedrijfsregels

 

Bekijk het aanbod Tweedehands Terminal Trekkers door AGtrucks.nl

Overzicht van nieuwe en gebruikte Terminal Trekkers

 Open PDF
Back to top