Nieuws

Het laatste industrie nieuws

Veilig werken met de heftruck

Het is belangrijk dat iedereen die met een heftruck werkt, op de hoogte is van de juiste manier van werken en alle veiligheidsvoorschriften die gelden. Is de rijvaardigheid van de heftruckchauffeur niet voldoende of is deze niet voldoende op de hoogte van de veiligheidsvoorschriften, dan ontstaan er ongelukken. Elk jaar zijn er gemiddeld 1700 ongevallen met een heftruck. Van deze 1700 voorvallen, zijn er 150 zwaargewonden. Elk jaar overlijden er gemiddeld 7 mensen als gevolg van een heftruck ongeluk.

Is een heftruckcertificaat verplicht?

Om veilig te kunnen werken met een heftruck, moet je kennis hebben genomen van de veiligheidsvoorschriften. Officieel is deskundigheid voor het rijden op een intern transportmiddel, zoals op een heftruck, vereist. Deze deskundigheid moet bewezen worden, en dat kan natuurlijk met een heftruckcertificaat. Hier kunnen verschillende opleidingen en cursussen voor gevolgd worden, die om de zoveel tijd herhaald moeten worden om de kennis op peil te houden. Een veilige werkwijze in werk- en rijgedrag is de verantwoordelijkheid van de werknemer, maar er zijn ook verschillende dingen die de werkgever kan doen om de veiligheid te kunnen waarborgen.

Veiligheidsmaatregelen vanuit de werkgever

De werkgever kan ook verschillende dingen doen om de veiligheid te kunnen waarborgen. Het begint natuurlijk bij de aanschaf van de juiste heftrucks. De heftruck moet natuurlijk voldoen aan alle veiligheidseisen die gesteld worden, om er daadwerkelijk veilig mee te kunnen werken. Daarnaast is regelmatig onderhoud erg belangrijk. Het is slim om hiervoor een zorgvuldig register bij te houden. Hier komt ook de werknemer weer even bij kijken; deze moet voor gebruik de heftruck controleren. Hierbij moet gelet worden op de remwerking, maar bijvoorbeeld ook gecontroleerd worden op lekkages. Minimaal één keer per jaar moet de heftruck geïnspecteerd worden door een deskundige. Daarnaast is een goede organisatie, waarin alle regels duidelijk zijn, natuurlijk erg belangrijk. Hierbij moet rekening gehouden worden met het volgende:

  • Heftruckchauffeurs moeten minimaal 16 jaar zijn, waarbij hij tot zijn 18e verjaardag onder toezicht moet werken.
  • Er moeten afspraken gemaakt worden over de rijsnelheid binnen het bedrijf, waar iedereen zich aan moet houden. Deze afspraken moeten opgenomen worden in het verkeersreglement van het bedrijventerrein en de rijroutes in het gebouw.

Tips voor veilig werken met een heftruck

Naast een slimme aanschaf, regelmatig onderhoud en een goede organisatie, zijn er nog meer goede tips om de veiligheid van het werken met een heftruck te verbeteren, waarvan de belangrijkste zijn:

  • Zorg ervoor dat de landing niet van de vorken af kan glijden, rollen of schuiven. Dit kun je waarborgen door door de lading zo stabiel mogelijk op de vorken te leggen. Leg het in het midden van de vorken, met de vorken zo ver mogelijk uitgeschoven. Kantel de vorken licht om afschuiven tegen te gaan en blokkeer ronde lasten tegen wegrollen.
  • Vervoer of til nooit mensen, tenzij de heftruck een goedgekeurde werkbak heeft en hiervoor gemaakt is.
  • Haal na gebruik de contactsleutels altijd uit de heftruck, om te voorkomen dat onbevoegden de heftruck gaan gebruiken.
  • Draag altijd de verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bij het opladen van accu’s mag niet gerookt worden en mag geen open vuur aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer tips om echt veilig te kunnen werken met een heftruck. Het gaat er voornamelijk om dat de mensen die met de heftrucks werken de benodigde deskundigheid hebben, en dat het bedrijf goed georganiseerd is. Denk hierbij aan een verkeersplan en een schone en goed ingerichte werkruimte.

 

 Open PDF
Back to top